Ombres de la meva memòria (Nogueruelas, Terol)   projecte en procés...

Vaig tornar a casa del meu avi, era estiu.
Havien passat dos anys de la mort de la meva mare.
Vaig anar sol, en un llarg i pesat viatge en autobusos de línia,
era el més proper a la llibertat que podia estar...

Molts anys després vaig repetir el mateix viatge,
sol i també amb autobús.
Per reviure, per reconèixer i reconèixer-me.
Aquestes fotos van emergir de les parets de la casa,
del cels cristal·lins,
de les fresques nits,
dels suaus silencis ...

Ombres de la meva memòria. 


 


 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


 


 


  

 

més info a: info@cesarordonez.com